CN
CN

Team

...
Ching Tan
Founding Partner
...
Larissa Lin
Partner
...
Yongqiu Han
Partner
...
Ruilin Zhao
Venture Partner
...
Tianji Zhu
Managing Director
...
Chloe Zhou
Managing Director
...
Ji Chen
Director
...
Guanhua Ding
Vice President
...
Yiyuan Fang
Senior Investment Manager
...
Yiran Cui
Associate
...
Minjun Wang
Associate
...
Weijin Xu
Associate
...
Roger Zheng
Senior Analyst
...
Chang Su
Analyst